Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला
श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री विश्व राज नेपाल
श्री विश्व राज नेपाल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9852655789

श्री चुडामणि चापागाई
श्री चुडामणि चापागाई

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


वंशज नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र

कोठा नं : 104 प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नयाँ नागरिकताको लागि रु. १० को टिकट । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री तुलसी भट्टराई / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन   | रु. १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र लिंदा

सोही दिन | रु. १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

कर्मचारी परिवारको नातालेनागरिकताको प्रमाणपत्र लिंदा

सोही दिन | रु. १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

सोही दिन | रु. १३।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

(राहदानी द्रुत सेवा सिफारिसको लागि) सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

सोही दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

(राहदानी सामान्य सिफारिसको लागि) सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

४५ दिन   | रु. ५,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

(राहदानी नावलकको हकमा) सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

सोही दिन                 | रु. ५,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

राहदानी हराई अर्का बनाउनु परेमा

४५ दिन                 | रु.१०,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

४५ दिन   | रु.१०,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

वसाईसराईको हकमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

कर्मचारी परिवारको हकमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

विवाह भै आएको महिलाको हकमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

नावालक परिचयपत्र

सोही दिन   |  रु.१०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

संस्था दर्ता सम्बन्धी

सोही दिन   | रु.१,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

संस्था नविकरण

सोही दिन   | रु.५००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

(सिफारिस) भारतिय सैन्य पेन्सन

सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

(सिफारिस) नाता प्रमाणित

सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

अन्य सिफारिस

सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

राहत वितरण

सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

छापाखाना दर्ता सम्बन्धि

सोही दिन   | रु १०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

सोही दिन   | प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र   रु. ३००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

हातहतियारन नामसारी इजाजत पत्र नविकरण

सोही दिन   | प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र   रु. ३००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने

प्रकृया पुगेपछि सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री बन्धु प्रसाद बास्ताेला

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-04-02 17:16:50

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

Powered By: ProActive Developers