Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

मिति २०७८/०६/२५ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानी बनाउन पेश भएका फारामहरुको राहदानी तयार भई आएको हुँदा सम्बन्धित सबैले सक्कल नागरिकता र रसिद सहित यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
1 दिन अगाडी
09 मङ्सिर
राहदानी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 दिन अगाडी
03 मङ्सिर
राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धमा
15 दिन अगाडी
25 कार्तिक
शुभकामना एव‌ जानकारी सम्बन्धमा !!!
23 दिन अगाडी
17 कार्तिक
सूचनाको हक सम्बन्धी आ.व. २०७८।०७९ को प्रथम त्रैमासिक स्वत प्रकाशन (PROACTIVE DISCLOSURE),
1 महिना अगाडी
08 कार्तिक
झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७८।०७।०१ गते जारी आदेश .......
1 महिना अगाडी
02 कार्तिक
श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना
श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री चाेमेन्द्र न्याैपाने
श्री चाेमेन्द्र न्याैपाने

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9852655789

प्रवक्ता

9852655789

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
मिति २०७८/०६/२५ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानी बनाउन पेश भएका फारामहरुको राहदानी तयार भई आएको हुँदा सम्बन्धित सबैले सक्कल नागरिकता र रसिद सहित यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
1 दिन अगाडी
09 मङ्सिर
राहदानी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 दिन अगाडी
03 मङ्सिर
राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धमा
15 दिन अगाडी
25 कार्तिक
शुभकामना एव‌ जानकारी सम्बन्धमा !!!
23 दिन अगाडी
17 कार्तिक
सूचनाको हक सम्बन्धी आ.व. २०७८।०७९ को प्रथम त्रैमासिक स्वत प्रकाशन (PROACTIVE DISCLOSURE),
1 महिना अगाडी
08 कार्तिक
झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७८।०७।०१ गते जारी आदेश .......
1 महिना अगाडी
02 कार्तिक

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


वंशज नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र

प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन । | नयाँ नागरिकताको लागि रु. १० को टिकट । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : LAXMI PRASAD KHAREL / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन   | रु. १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र लिंदा

सोही दिन | रु. १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

कर्मचारी परिवारको नातालेनागरिकताको प्रमाणपत्र लिंदा

सोही दिन | रु. १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

सोही दिन | रु. १३।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

(राहदानी द्रुत सेवा सिफारिसको लागि) सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

सोही दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

(राहदानी सामान्य सिफारिसको लागि) सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

४५ दिन   | रु. ५,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

(राहदानी नावलकको हकमा) सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

सोही दिन                 | रु. ५,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

राहदानी हराई अर्का बनाउनु परेमा

४५ दिन                 | रु.१०,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

४५ दिन   | रु.१०,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

वसाईसराईको हकमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

कर्मचारी परिवारको हकमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

विवाह भै आएको महिलाको हकमा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

नावालक परिचयपत्र

सोही दिन   |  रु.१०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

संस्था दर्ता सम्बन्धी

सोही दिन   | रु.१,०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

संस्था नविकरण

सोही दिन   | रु.५००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

(सिफारिस) भारतिय सैन्य पेन्सन

सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

(सिफारिस) नाता प्रमाणित

सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

अन्य सिफारिस

सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

राहत वितरण

सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

छापाखाना दर्ता सम्बन्धि

सोही दिन   | रु १०००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

सोही दिन   | प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र   रु. ३००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

हातहतियारन नामसारी इजाजत पत्र नविकरण

सोही दिन   | प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र   रु. ३००।–   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने

प्रकृया पुगेपछि सोही दिन   | रु १०।– को टिकट   |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-08-03 14:47:35

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

Powered By: ProActive Developers