Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

ठेगाना : झापा, भद्रपुर

फोन नं : ०२३-४५५१२५ १६६०२३४५१२५

फ्याक्स : ०२३‍-४५५०८८

इमेल : dao.jhapa@gmail.com, daojhapa.avilekh@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daojhapa/

Twitter : https://twitter.com/hellodaojhapa

मातहतका कार्यालयहरु