Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा, भद्रपुर ०२३-४५५१२५ कार्यालय, ०२३-४५५०८८ फ्याक्स, ०२३-४५५१६६ स.प्र.जि.अ. ईमेल - dao.jhapa@gmail.com

नागरिकता अभिलेखको लागि सम्पर्क नं ९८६२६५७२९३, ९८४२६८३५१५ (कुमार मगर)