Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

मिति २०७६/४/३ मा वसेको कार्यालय प्रमुखको वैठकको निर्णयहरु

2076-04-05

2076-04-05


निर्णयहरु-

  1. झापा जिल्लामा मनसुनि वर्षा र सो वाट उत्पन्न हुनसक्ने वाढी तथा डुवान र कटान जस्ता असरहरुलाइ न्युनिकरण गर्न विपद व्यवस्थापन सँग सरोकार राख्ने सवै निकायहरु लाइ विपदवाट हुन सक्ने सँभावित हानी नोक्सानी तथा क्षतिलाइ कम गर्न विपद तयारी हालतमा वस्ने र विपदको समयमा सवै निकायविच समन्वय र सहकार्य गर्ने । आफ्नो कार्यालयको विपद तथा राहत फोकल पर्सन तोकी तत्काल जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा पठाउने । विपदको समय अवधिभर सकेसम्म कार्यालय प्रमुखले जिल्ला नछोड्ने । सरकारी मोवाइल अफ गरि वेखवर भइ नवस्ने । विपदका समयमा आ आफ्नो कार्यक्षेत्र (क्लष्टर) को कार्य जिम्मेवारी र भूमिका अनुसार आपसी समन्वयमा रहि तयारी अवस्थामा रहने ।
  2. भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जग्गा प्राप्तीको विषयलाइ मालपोत तथा नापी कार्यालयको समन्वयमा तदारुकताका साथ अगाडी वढाउने ।
  3. जिल्लामा भएका सार्वजनिक जग्गाको विवरण मालपोत कार्यालय चन्द्रगढी र दमकले यथाशिघ्र जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा पठाउने । साथै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका नाममा रहेका जग्गाको विवरण यथाशिघ्र जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा पठाउने ।
  4. आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुर र दमकले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संचालनमा रहेका उद्योगहरुमा कार्यरत मजदुरको राष्ट्रियता खुल्ने गरि नाम नामेसी समेटिएको यथार्थ विवरण सम्वन्धित उद्योगसँग माग गरि श्रावण मसान्त सम्ममा जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने । जिल्लाका श्रम, घरेलु, भन्सार र स्थानिय तहले यस कामका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुलाइ सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
  5. झापा जिल्लाको सेवा प्रवाह वडापत्र २०७५ को प्रकाशन कार्यमा आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सवै स्थानिय तहहरुलाइ धन्यवाद ज्ञापन गरियो । साथै सेवा प्रवाह वडापत्रको कार्यान्वयनको व्यवस्था जिल्लाका सवै सेवाप्रदायक कार्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा मिलाउने । यसको वडा तहसम्म प्रचार प्रसारका लागि समन्वय गर्न जिल्लाका सवै स्थानिय तहहरुले अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने ।

मिति – २०७६/४/३