Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

मिती २०७६/०६/०९ गते सम्पन्न भएकाे जिल्ला स्थित सूचना अधिकारीहरुकाे वैठकको निर्णयहरु