Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

मिति २०७८-०२-२० गते झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश (निषेधाज्ञा)