Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

बैकल्पिक सिफारिस भएका बिबरण दर्ता अपरेटरहरूले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना