Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय भद्रपुर झापा

जनकराज दाहाल
जनकराज दाहाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी