Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री टेकेन्द्रराज अधिकारी

  • श्री टेकेन्द्रराज अधिकारी

श्री टेकेन्द्रराज अधिकारी


श्री टेकेन्द्रराज अधिकारी
हलुका सवारी चालक

पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9852655839
ठेगाना विर्तामोड नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६