Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री राजु दाहाल

  • श्री राजु दाहाल

श्री राजु दाहाल


श्री राजु दाहाल
हलुका सवारी चालक

पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9863614588
ठेगाना विर्तामोड नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६