Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री पदमलाल ओझा


श्री पदमलाल ओझा


श्री पदमलाल ओझा
नायब सुब्बा

शाखा स्थानिय प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9841686517
ठेगाना अर्जुनधारा न.पा. झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १५