Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री मनमाया वन


श्री मनमाया वन


श्री मनमाया वन
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा स्थानिय प्रशासन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
सम्पर्क 9814995610
ठेगाना मेचीनगर न.पा. झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६