Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री कुलबहादुर मगर


श्री कुलबहादुर मगर


श्री कुलबहादुर मगर
कार्यालय सहयोगी

शाखा पि. ए. शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9862657293
ठेगाना रामेछाप रामेछाप
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६