Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री गुरुप्रसाद सापकोटा


श्री गुरुप्रसाद सापकोटा


श्री गुरुप्रसाद सापकोटा
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9842695553
ठेगाना बुद्धशान्ति गाउँपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १५