Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री गुरुप्रसाद भट्टराई


श्री गुरुप्रसाद भट्टराई


श्री गुरुप्रसाद भट्टराई
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9852650333
ठेगाना कचनकवल गा.पा. झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६