Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री धनबहादुर थापामगर


श्री धनबहादुर थापामगर


श्री धनबहादुर थापामगर
कार्यालय सहयोगी

शाखा राहदानी शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9842640262
ठेगाना भद्रपुर नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६