Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री बाबुराम बस्नेत

  • श्री बाबुराम बस्नेत

श्री बाबुराम बस्नेत


श्री बाबुराम बस्नेत
हलुका सवारी चालक

पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9852671102
ठेगाना भद्रपुर नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६