Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

याेग दिवस र भुकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने कार्यक्रममा उपस्थित सम्बन्धमा