Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

राष्ट्रिय परिचयपत्रकाे लागि विवरण दर्ता अपरेटरकाे सर्ट लिस्ट प्रकाशन गरिएको सूचना