Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

मन्त्रीपरिषद्काे निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - सबै सरकारी कार्यालय झापा जिल्ला स्थीत