Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

मिति २०७७।०२।०२ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बसेकाे बैठककाे निर्णयहरु