Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

बन्दाबन्दीलाइ व्यवस्थित गर्ने सुरक्षा मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी सूचना