Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

उमेश पाण्डे

  • उमेश पाण्डे

उमेश पाण्डे


उमेश पाण्डे
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल dao.jhapa@gmail.com
सम्पर्क 9852655789
ठेगाना Biratnagar मोरङ्ग
बहाल मिति २०७७ असार १