Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री तेजिन्द्र न्यौपाने

  • श्री तेजिन्द्र न्यौपाने

श्री तेजिन्द्र न्यौपाने


श्री तेजिन्द्र न्यौपाने
खरिदार

पद खरिदार
सम्पर्क 9852678366
ठेगाना भद्रपुर नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६