Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री तारा तामाङ्ग


श्री तारा तामाङ्ग


श्री तारा तामाङ्ग
खरिदार

शाखा राहदानी शाखा
पद खरिदार
सम्पर्क 9844652375
ठेगाना मेचीनगर न.पा. झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६