Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री सृजना लुईटेल


श्री सृजना लुईटेल


श्री सृजना लुईटेल
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9852680467
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १५