Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

  • श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना

श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना


श्री श्रवण कुमार तिमिल्सिना
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9852617777
बहाल मिति २०७७ भाद्र २१