Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री राज कुमार राई

  • श्री राज कुमार राई

श्री राज कुमार राई


श्री राज कुमार राई
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
ठेगाना khotang bazar खोटाङ्ग
बहाल मिति २०७६ पुष २७