Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

मोहनलाल पनेरु


मोहनलाल पनेरु


मोहनलाल पनेरु
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रतिलिपि नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9842623294
ठेगाना विर्तामोड नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ चैत्र २