Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री मेगराज निरौला

  • श्री मेगराज निरौला

श्री मेगराज निरौला


श्री मेगराज निरौला
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9841262415
ठेगाना हल्दिवारी गा.पा. झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १५