Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री लक्ष्मीमाया तामाङ्ग


श्री लक्ष्मीमाया तामाङ्ग


श्री लक्ष्मीमाया तामाङ्ग
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
सम्पर्क 9842104372
ठेगाना मेचीनगर न.पा. झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६