Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री कृष्ण बहादुर शाही

  • श्री कृष्ण बहादुर शाही

श्री कृष्ण बहादुर शाही


श्री कृष्ण बहादुर शाही
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9852678999
बहाल मिति २०७७ भाद्र १४