Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री ज्ञानमणि पोखरेल


श्री ज्ञानमणि पोखरेल


श्री ज्ञानमणि पोखरेल
खरिदार

शाखा नागरिकता शाखा
पद खरिदार
सम्पर्क 9842620888
ठेगाना भद्रपुर नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६