Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री गौरव ढुंगेल

  • श्री गौरव ढुंगेल

श्री गौरव ढुंगेल


श्री गौरव ढुंगेल
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
सम्पर्क 9843566794
ठेगाना भद्रपुर नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १५