Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

डिल्लीराम काफ्ले


डिल्लीराम काफ्ले


डिल्लीराम काफ्ले
खरिदार

शाखा प्रतिलिपि नागरिकता शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9844658357
बहाल मिति २०७६ मंसिर ३०