Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री विष्णु ठकुरी

  • श्री विष्णु ठकुरी

श्री विष्णु ठकुरी


श्री विष्णु ठकुरी
हलुका सवारी चालक

पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9852028305
ठेगाना भद्रपुर नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६