Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

श्री भीमबहादुर चेम्जोङ्ग


श्री भीमबहादुर चेम्जोङ्ग


श्री भीमबहादुर चेम्जोङ्ग
कार्यालय सहयोगी

शाखा स्थानिय प्रशासन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
ठेगाना भद्रपुर नगरपालिका झापा
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १६