Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

सेवा करारमा लिने परिक्षाकाे केन्द्र ताेकिएकाे सूचना