Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७६-१०-०६ मा सम्पन्न भएकाे कार्यालय प्रमुखकाे बैठकाे निर्णयहरु