Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

मिति २०७५/११/२० गते विपद व्यवस्थापन समितिकाे बैठकबाट भएकाे निणय