Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७५/११/२४ गते विपद जाेखिम तथा न्युनिकरण व्यवस्थापनकाे बैठकबाट भएकाे निणय