Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिती २०७६/०६/०५ गते सम्पन्न कार्यालय प्रमुखको वैठकको निर्णयहरु