Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिती २०७६/५/५ गते सम्पन्न कार्यालय प्रमुखको वैठकको निर्णयहरु

5 महिना अगाडी

2076-05-06


  1. झापा जिल्लाको कन्काइ नगरपालिका ८ मा रहेको कुखुरा फारामवाट स्थानिय जनताको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरि ७ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भेटनरि कार्यालय झापाका पशु चिकित्सकको सँयोजकत्वमा घरेलु, जिल्ला समन्वय समिती, जिल्ला प्रहरी, जनस्वास्थ्य र कन्काइ नगरपालिकाको अधिकृत प्रतिनिधी रहने गरि उप समिति गठन गर्ने ।
  2. कर्मचारि मिलन केन्द्र झापावाट तयार भएको झापा राष्ट्रसेवक कर्मचारी हित कल्याण कोष सँचालन निर्देशिका २०७६ को मस्यौदा कार्यालय प्रमुखको वैठकमा पेश भइ व्यापक रुपमा छलफल गरियो । उक्त छलफलमा उठेका विषयहरुलाइ समेटी उक्त हितकोष सँचालन निर्देशिका २०७६ लाइ सामान्य परिमार्जन सहित पारित गर्ने ।
  3. जिल्लास्थित सवै सरकारी कार्यालयहरुले सम्वन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयवाट WPAN नम्वर लिइ कारोवार गर्ने ।
  4. जिल्लामा भएका सार्वजनिक जग्गाको विवरण मालपोत कार्यालय चन्द्रगढी र दमकले सँकलन गरि यथाशिघ्र जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा पठाउने । साथै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका नाममा रहेका जग्गाको विवरण यथाशिघ्र जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा पठाउने ।
  5. झापा जिल्लाको प्रवाह वडापत्रको कार्यान्वयनको व्यवस्था जिल्लाका सवै सेवाप्रदायक कार्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा मिलाउने । यसको वडा तहसम्म प्रचार प्रसारका लागि समन्वय गर्न जिल्लाका सवै स्थानिय तहहरुले आफ्नो स्थानिय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने ।