Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिती २०७६/०६/१३ गते सम्पन्न भएकाे जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिकाे वैठकको निर्णयहरु