Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

मिति २०७५/०१/२० गते जिल्ला बिपद व्यवस्थापन समितकाे बैठककाे निर्णय