Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

भद्रपुर

मिति २०७६-०२-०५ गते बसेकाे कार्यालय प्रमुखकाे बैठककाे निर्णय