Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाकाे सूचनाकाे हक सम्बन्धी अर्ध बार्षिक प्रकाशन/ Proactive Disclosure