Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा, भद्रपुर ०२३-४५५१२५ कार्यालय, ०२३-४५५०८८ फ्याक्स, ०२३-४५५१६६ स.प्र.जि.अ. ईमेल - dao.jhapa@gmail.com

नागरिकता अभिलेखको लागि सम्पर्क नं ९८६२६५७२९३, ९८४२६८३५१५ (कुमार मगर)