Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सेवा प्रवाह वडा पत्र २०७५मिति सेवा प्रवाह वडा पत्र २०७५ विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-06-28 सेवा प्रवाह वडापत्र २०७५
5 महिना अगाडी