Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

झापा, भद्रपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्राप्त राहदानीकाे विवरणमिति प्राप्त राहदानीकाे विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-07-11 राहदानी सम्बन्धमा
5 महिना अगाडी